Lesarinnlegg: «Ikkje legg ned YSK-linjene!»

Først publisert på Sunnmørsposten 13.11.19

Skriven av  Petar Milic, YSK-elev, Haram VGS og Ole August Iversen, tidlegare YSK-elev, Fræna VGS.

Tida for fylkeskommunalt budsjett har kome. Aldri før har det i nyare tid sett mørkare ut for Møre og Romsdal si framtid. Fylkeskommunen må senke driftskostnadane med om lag 250 millionar kroner i året. Og i kuttforslaga står mellom anna YSK-tilbodet, tidlegare kalla TAF.

Frå fylkesrådmannen var det foreslått å kutte ut YSK-utdanningane i heile fylket. Dette er eit vidaregåande utdanningsløp der ein får både spesiell studiekompetanse med fordjuping i realfag og eit fagbrev. Denne typen utdanning er spesielt retta mot elevar som ønskjer å bli ingeniørar, eit yrke næringslivet har eit stort behov for. Næringslivet i regionen har lite anna enn positive kommentarar om elevane som går YSK.

Ingeniørar og andre akademikarar med praktisk kompetanse i eit fag er eit enormt stort gode i industrien, byggebransjen, helsebransjen og prosessindustrien. Frå YSK-linjene får ein nettopp dette i eit studieløp som går over fire år. Elevar som går dette løpet er ute i praksis halvparten av tida studiet går føre seg. Det skapar ein god dynamikk mellom praktisk arbeid og krevjande studiearbeid. Det resulterer i ein godt balansert studiekvardag, og gjer elevane praktisk kompetanse kombinert med eit sterkt teoretisk grunnlag.

Skal ein få eit likt kompetansegrunnlag gjennom dei ordinære studieordningane må ein minst bruke eit ekstra år i tillegg til forkurs for spesialisering i matematikk og fysikk før ingeniørstudia. Tek ein fagbrev som blant anna elektrikar eller automatikar bruker ein enda lengre tid enn det fordi det er eit lengre yrkesfagleg løp. Tenker ein samfunnsøkonomisk er det og meir lønnsamt fordi det krev mindre ressursar over tid enn vanleg.

Ei utfordring ved dette er at det krev at skulane har tilgjengelege lærlingplassar til alle årskulla som startar. Dette krev eit godt samarbeid med næringslivet og opplæringskontora kringom i fylket. Fylkeskommunen har allereie opparbeida seg gode relasjonar, og det blir svært uheldig å bryte med kontinuiteten.

Om budsjettrammene er for tronge for fylkeskommunen, kan dette vere eit utrop til næringslivet og kommunane i regionen om å ta initiativ til økonomisk samarbeid med fylkeskommunen om dette. Om YSK-linjene forsvinn blir ikkje dette berre eit tap for håpefulle elevar med store visjonar, men og for eit næringsliv i omstilling som treng brei og god kompetanse.

Foto: Staale Wattø. Tatt under demonstrasjonen i Molde.

Ønsker du å sende inn leserinnlegg? Send til oss på byrampen@smp.no eller til Sunnmørsposten på debatt@smp.no