Byramp sier – Vi godtar ikke kuttene deres, Møre og Romsdal.

På mandag møtte godt over 300 elever opp i Molde til tross for at de fikk ugyldig fravær for å si tydelig ifra at det ikke er greit å kutte i utdanningssektoren og de videregående skolene. Dette burde sende et sterkt signal til fylkespolitikerne. Møre og Romsdal skal ikke få lov å kutte i utdanninga og redusere valgmulighetene våre helt uten videre. Det kommer en tydelig reaksjon, og det må de forvente, gyldig fravær eller ei.

Fylket er i en økonomisk krise. At skolene kom til å bli rammet har blitt forutsett i ganske lang tid, selv om flere politikere og parti har sverget til å ikke ta en krone fra skolene eller rokke ved skolestrukturen. Da prosjektet Nordøyvegen ble vedtatt, var det flere parti som lovte at dersom de ble nødt til å kutte, kom det ikke til å gå utover skolene. Hvor er de løftene nå?

Det er de estetiske fagene som blir rammet hardest, fordi de er dyrest å opprettholde. Musikk, dans og drama-linja ved Fagerlia har ikke bare vært en flott linje å gå på for elever som trenger det kreative i skolehverdagen, men den har bidratt uendelig mye til det kulturelle livet i Ålesund også. Ved å halvere linjen, tar man ikke bare vekk mulighetene fra ungdom som potensielt kunne ha tenkt seg å søke seg inn dit, men man kutter i kulturlivet, som alt er nokså mangelfullt. Vi trenger et mangfold av linjer og folk med ulik kompetanse. Vi trenger de kreative, vi trenger de teoretisk sterke, og vi trenger de praktisk anlagte. Det er ikke riktig å kutte i noen av dem. Alle er like viktige for framtiden.

Skal man få fravær for å protestere?

Foto: André Loutovinov Schroeder

Fylkeskommunen sa tydelig at elevene ikke fikk gyldig politisk fravær for deltakelse på demonstrasjonen. De sier at de forholder seg til tolkning gitt av Utdanningsdirektoratet at «politisk streik» ikke regnes som politisk arbeid. Interessant. Så selv når elever vil demonstrere mot kutt som direkte rammer dem og framtiden deres, regnes det som streik. Selv om det gjentatte ganger ble presisert at dette er en demonstrasjon, og ikke en streik som skal bli gjentatt flere ganger eller lignende. Greit nok, så er dette bestemt på nasjonalt nivå. Skolene og fylkeskommunen kunne uansett ha lagt til rette for oss som ville demonstrere, ved å tilby alternativt undervisningsopplegg eller gitt oss oppgaver knyttet til demonstrasjonen. Noen skoler og lærere var med på å legge til rette for de som ville være med. Dette var veldig fint, men det hadde vært enda bedre hadde fylkeskommunen vært mer åpne for å la elever være med å si sin mening i en sak som direkte angår oss.

Attraktiv region å bo i?

Foto: André Loutovinov Schroeder

Når fylket foreslår slike kutt, hvordan kan de forvente at vi unge fremdeles skal velge å bosette oss og bli værende i regionen? Det er ingen som vil bo i et fylke som utrydder kreativiteten, raserer de videregående skolene og sterkt begrenser valgmulighetene dine. Kollektiv transport er heller ingen gladsak. Ungdomskortet koster alt 426 kroner i måneden fra før av (til sammenligning, koster det 365 kroner hos Skyss, som betjener kollektivtransporten i Hordaland og enkelte kommuner i Rogaland) men fordi det ikke er en krone igjen i pengekassa til fylket, øker de månedsprisen på ungdomskortet til hele 500 kroner! Ikke nok med det, men så kutter de også i rutetilbudet. Linda Myhre (tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet for Vy buss i Ålesund) har nylig uttalt seg i en sak som var publisert på Sunnmørsposten om at de har et gammelt billettsystem som ofte ikke fungerer og som fører til at de taper mye penger på det. Hadde de klart å oppdatere systemet, hadde det kanskje ikke vært nødvendig med disse kuttene og prisøkningen? En ting som er sikkert, er at dette gjør det bare kjipere å reise kollektivt, og totalt sett, så er alt hva fylkestinget gjør, med på å gjøre det mindre og mindre attraktivt å bo her for unge.

Nei, dette godtar vi ikke, Møre og Romsdal. Dere klarer bedre, og dere kan fikse økonomien uten å gjøre det helt miserabelt å bo her for oss unge. Husk at alle taper på dette om dere kutter i utdanningen. Gjør det rette valget, sentraliser mer om dere må, men ikke ta fra oss mangfoldet av ulike linjer i den videregående skole.