Raus veke på Vika vgs

Raus veke er skolen sitt forebyggende arbeid rundt psykisk helse. Skolen ønsker å fremme helsen til elevene og ufarliggjøre psykisk helse. Dette er skolen sin måte å følge opplæringslova kapittel 9a som går ut på at alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Derfor ønsket skolen å bruke Raus Veke til å sette lys på psykiske problemer som mange unge sliter med i dag, men har vanskelig for å snakke om.

Sosialpedagogisk- og spesialpedagogisk rådgiver på Spjelkavik, Anita Alnes Solevåg forteller blant annet om hvordan elever skulle heller ønske de gikk på krykker enn å ha det vanskelig psykisk. Grunnen til det er at man får ofte mer forståelse når problemet er like innlysende som et brukket ben.

For å opplyse elevene på skolen om de ulike tilbudene som finnes i Ålesund, hadde de «vrimletorg» på mandag. På tirsdag fikk russen besøk av politiet, der de snakket om russetiden og generell sikkerhet rundt de 17 dagene i mai. Et nytt tiltak som russen har tatt er å ha en inkluderingssjef som skal sørge for at alle følger seg inkludert, selv om man ikke er med i en russegruppe.

Onsdag gikk med på fagdag for VG1 om psykisk helse og kino for hele skolen i auditoriet. Torsdag var siste dagen og da blei det servert boller og solbærtoddy i kantina. Før jeg var ferdig med intervjuene var alt av boller spist opp, og man kan anta at det var et lite høydepunkt i dagen til elevene.

Etter å ha snakket med noen av elevene var det tydelig at temaet psykisk helse var et godt kjent tema. Både elever fra VG1 og opp til VG3 var enig i at mental helse var viktig og at raus veke var positiv. Når de fikk spørsmålet om det er vanskeligere å være ung i dag enn tidligere, kom de med diplomatiske svar. På noen måter ja, men samtidig går man gjennom akkurat de samme tingene som alle ungdommer gjør, uansett generasjon. Likevel, det som gikk igjen var det ekstra stresset og presset som sosiale medier bringer med seg. Det er ingen hemmelighet at det har fått negative virkninger på den mentale helsen til ungdommer i dag. Dermed blir et prosjekt som Raus Veke ekstra viktig. Forhåpentligvis er dette noe som blir en tradisjon på Spjelkavik.

Som dagens kloke ord, ønsker Solevåg å si til alle ungdommer: «Det hjelper å prate med noen.»

Trenger du noen å prate med? 

Hjelpetelefonen for mental helse: 116 123