Skolene blir stengt

Ålesund kommune melder at alle barne-, ungdom- og videregående skoler stenger fra og med 13. mars til påske. Stengingen gjelder også kulturskoler og SFO

Undervisningen vil nå ta sted ved hjelp av fjernundervisning og vil sånn sett fortsette som normalt. Undervisningen med UPA (Helse Sunnmøre Ungdomspsykiatrisk avdeling) vil fortsatt opprettholdes. Det betyr likevel ikke at elevene er i hjemmekarantene, men blir likevel oppfordret til å følge hjemmekarantenereglene for å hindre videre smitte. FHI sine anbefalinger om hjemmekarantene:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

«Kommunen er klar over at dette vil føre til utfordringar i mange familiar. I den grad foreldre/føresette må vere heime med barn, vil kommunen oppmode om at den som arbeider i helsevesenet eller har samfunnskritiske oppgåver, prioriterer å gå på jobb.» Sier Ålesund Kommune

Ålesund kommune avventer råd fra myndighetene når det kommer til stenging av barnehager, men vil komme med mer informasjon i løpet av dagen.