Hvordan blir russefeiringen i Ålesund?

Det nærmer seg mai og årets avgangselever i Ålesund og resten av Norge er på vei mot en annerledes russefeiring. I Oslo og Viken har de bestemt å flytte starten av feiringen til natt til 16.juni. Hovedstyre for russen i Ålesund har ikke gått ut med en offisiell avgjørelse, men er forberedt på at det ikke blir normale feiringer i mai.

Magnus Ørstenvik, russepresidenten på Spjelkavik Videregående Skole, forteller at situasjonen er uavklart per dags dato. Alle arrangement som skulle vært gjennomført i mai her i byen er naturligvis avlyst.

Russepresident på Spjelkavik Videregående Skole
Russepresident ved Spjelkavik Videregående Skole Magnus Ørstenvik

-Vi har fått med oss at Oslo og Viken har valgt å flytte starten av feiringa. Russestyret i Ålesund har vært innom tanken, da det er et ønske at russen i hele landet feirer samtidig. I tillegg ser vi på alternativ som kan gi oss en form for feiring.

Situasjonen er den samme for alle videregående skoler i kommunen. Russepresident ved Latin Skolen, Vegard Engen Avseth, sier at de samarbeider med politiet og skal planlegge russetiden i forhold til hvordan smittevernreglene er.

-Det er rett og slett slik at vi venter på at situasjonen endrer seg, slik at det i det hele tatt kan være forsvarlig å gjennomføre en russetid.

Samarbeid med politiet

Hvert år er det dialog mellom russen og politiet for å få til en trygg og sikker russetid. I tillegg til de vanlige rammene som settes for russen hvert år, må det i år også tas hensyn til COVID-19 smittefaren.

-Det er viktig for oss at feiringen foregår på en forsvarlig måte med tanke på spredning av COVID-19. Vi har derfor tett dialog med politiets forebyggende avsnitt som videreformidler våre tanker til Ålesund kommune, sier Ørstenvik.

Seksjonsleder for forebyggende avsnitt i politiet i Møre og Romsdal, Arild Helland, forteller at politiet er svært fornøyd med samarbeidet de har hatt med russen, og primært russestyrene i flere år på rad i forkant av, og underveis i russefeiringen.

Seksjonsleder Forebyggende i Møre Romsdal Politidistrikt Arild Helland
Seksjonsleder Forebyggende i Møre Romsdal Politidistrikt Arild Helland

-Noe dialog har vi med årets kull, men ikke på samme måte som før. Tidligere har vi planlagt russefeiringen ansikt til ansikt med russestyrene, kommunene, skolene, helsesøstre, vegtrafikksentralene, SMISO, Røde Kors, natteravner, arrangører med flere. Det er første gang vi som politi eller andre myndigheter skal koordinere oss som støttespillere i en slik situasjon.

– I den kritiske situasjonen vi alle står i, håper vi at russen stiller seg lojalt bak den nasjonale dugnaden som pågår. Politiets viktigste jobb er å sikre trygghet, lov og orden. Å sette inn ressurser for å bortvise russ og oppløse russefester, håper politiet å unngå gjennom blant annet dialogen som pågår rundt om i landet med russestyrene på videregående skolene og kommunene.

Venter på endelig avgjørelse

-Vi opplever at de aller fleste russ bidrar positivt i den solidariske dugnaden ved å følge de råd som gis for å unngå smitte. Vi ønsker å prioritere russen positivt, og være med å trygge russefeiringene slik at de ikke bare unngår å spre smitte, men også unngå å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep, sier Helland.

-Svar på håndteringen av situasjonen, endringer og hvilke regler som vil være gjeldende kan komme gjennom tiltakene regjeringen til enhver tid beslutter, avslutter Helland.

Russen må altså vente på en konklusjon foreløpig, men Ørstenvik oppsummerer med å skrive at de ser på alternativer til den tradisjonelle russefeiringen, men at det trolig ikke er forsvarlig å gjennomføre i mai som følge av situasjonen man er i.