Anbefaler neste års russ å flytte russetiden til etter skoleslutt

Årets russepresidenter i Ålesund tror det kan være lurt å feire russetiden i juni, istedenfor i mai. På grunn av koronavirusutbruddet måtte de feire etter endt skolegang og levert eksamen.

I år varte russetiden offisielt fra 17. juni til 1. juli. Malin Moltu, russepresident ved Akademiet i Ålesund, mener det er lurt å feire etter at de er ferdige med videregående.

– Da er det teknisk sett mer riktig å feire, og smartere med tanke på skole, sier hun.

Anbefales

Magnus Ørstenvik er russepresident ved Spjelkavik videregående skole. Han vil anbefale neste års russ å se på mulighetene for å flytte russetiden til etter skoleslutt.

– Den alternative løsningen ble vel så bra som den tradisjonelle feiringen fra 1. til 17. mai, sier han.

Han mener at det er viktig å huske på at russen i teorien skal feire at 13 års skolegang er gjennomført. Han synes derfor det er rart at russen vanligvis har avsluttende eksamener etter at den tradisjonelle russetiden allerede er feiret.

– Det blir som å feire seieren når man leder til pause. Ved å flytte russetiden kan man oppnå en fullverdig feiring, samtidig som avsluttende eksamener får den oppmerksomheten som kreves, sier Ørstenvik.

Karethe Torben, sier at de allerede har snakket litt med dem som skal være russ i 2021. Hun er russepresident ved Fagerlia videregående skole, og vil prøve å få feiringen i juni til å bli en tradisjon.

– Det er kjempechill, sier hun.

Ifølge Torben, har få blitt syke og overanstrengt seg, som følge av at russetiden har vært separert fra eksamensperioden.

Hva med tradisjonen?

Vegard Avseth, russepresident ved Ålesund videregående skole, sier at været har vært mye bedre i juni enn i mai, og ser mye positivt med å flytte russetiden til juni. Likevel hadde det kanskje føltes litt rart om russen ikke lenger skulle feire i mai.

– En del av sjarmen er jo at det feires i mai, sier han.

Malin Moltu er enig, og sier at det er mer tradisjonelt å feire da. Hun har en idé:

– Kanskje kunne russen stille opp på 17. mai, for så å ta resten av russetiden i juni, sier hun.

Evaluering

Rektor ved Spjelkavik videregående skole, Rune Heggdal, sier at våren har vært annerledes. De har ikke tatt stilling til hvordan feiringen i år har fungert, enda.

– Vi skal nok ha en evaluering, sier han.

Heggdal legger til at det som er positivt med å feire i mai, er at ledelsen og lærere kan være til stede på skolen og rettlede elevene under russetiden.

– Det kan vi jo for så vidt gjøre før skolen slutter også, sier han.