Fleire ungdommar rusar seg: Vi må ta grep!

Leserinnlegg: Skrevet av  Urtė Karanauskaitė, leiar i ungdomspanelet Ungdomspanelet i Møre og Romsdal har i denne perioden eit satsingsområde som omfattar temaet «Helse og rus». Handlingsprogrammet er utarbeidd av representantar frå alle kommunar under Ungdommens Fylkesting i fjor haust. Ungdommane sa tydeleg frå at vi treng å rette søkelyset på ruspolitikk- og problematikk i fylket. Ungdomspanelet … Les mer Fleire ungdommar rusar seg: Vi må ta grep!