Fått plass på vgs? Dette burde du gjøre

Hovedinntaket for videregående skoler i Møre og Romsdal kom ut 2. juli. Er du en av de som har blitt tildelt og takket ja til skoleplass ved en videregående skole i Møre og Romsdal, er det viktig at du passer på å få gjort disse tingene før skolestart.

Søke om stipend fra Lånekassen

Statens Lånekassen kan tilby deg som går på videregående skole med ungdomsrett flere stipend. Må du for eksempel flytte hjemmefra og bo på hybel, kan du få borteboerstipend. Har foreldrene dine lav inntekt, har du rett på inntektsavhengig stipend. Informasjon om dette og hvordan man søker, kan man finne på Lånekassen sine nettsider. Når du går inn på nettsida, må du trykke på «Søknad og skjema om stipend og lån» og gå videre for å fylle ut informasjon om deg. Hvor mye du kan få i stipend kan du sjekke her.

Skoleskyss

Bor du lengre enn 6 km fra skolen, har du rett på skoleskyss. For å søke om skoleskyss, må du benytte deg av FRAM sin nettportal som du finner her. Om du har tidligere hatt skoleskyss, har du fått et skoleskysskort som du skal bruke igjen. Dette er viktig å ta vare på, og du må ha det i nærheten når du skal på nytt søke om skoleskyss. Skoleskyss-portalen åpner for søknader fra 3. juli.

Sjekk info om skolestart på din skole

Når du har takket ja til skoleplass, kan det være lurt å gå på skolen sine nettsider og sjekke ut informasjon om når du skal møte opp. Ta hensyn til at det kan oppstå endringer på grunn av koronasituasjonen, så det er lurt å sjekke igjen en uke eller et par dager før skolestart.

En ting å være oppmerksom på er at om du ikke har kommet inn på førstevalget ditt, kan det fortsatt være en mulighet å komme inn, om du stiller deg på ventelista. Møre og Romsdal kjører sitt 2. gangs inntak den 2. august, og du som står på venteliste får svar om du kommer inn via ventelista eller ikke denne dagen.